Progress Culture

Scanning of a human brain by X-rays

Progress Culture alebo Kultúra pokroku má dve roviny.

Prvou je rovina dosahovania progresu v psychickej oblasti a v oblasti zdravia. Do tejto kategórie patria napríklad študenti, ľudia, ktorých práca je založená na kreativite a „bežná populácia“, ktorá potrebuje podávať čo najlepší psychický výkon, prípadne ich zaujímajú cesty, ako byť zdravšími.

Môžeme si tu predstaviť situácie ako napríklad:

  • študent, ktorý hľadá spôsob ako sa čo najviac sústrediť na písanie práce,
  • človek, ktorý potrebuje využívať pri svojej práci kreativitu, sústredenosť a rýchle rozhodovanie – napríklad spisovateľ alebo manažér či už vo vlastnej alebo cudzej spoločnosti,
  • človek, ktorého trápia a obmedzujú v bežnom živote rôzne choroby alebo iné zdravotné komplikácie – napríklad žena so silnými menštruačnými ťažkosťami alebo človek trpiaci obezitou.

Táto oblasť je zameraná na každého, bez ohľadu na to, či má nejaké skúsenosti so športom, prípadne ambície v ňom.

Druhou je rovina dosahovania progresu vo fyzickej oblasti a oblasti trénovanosti. Do tejto kategórie patria všetci tí, ktorí majú akékoľvek ciele v oblasti tréningu a výkonnosti. Môže ísť o ľudí, ktorí nemajú s tréningom žiadne skúsenosti, ale zároveň majú ambíciu s tréningom začať. Rovnako môže ísť o ľudí, ktorí sa venujú tréningu v posilňovni už nejaký čas alebo o ľudí, ktorých zaujíma extrémny výkon (sem patria najmä profesionálni atléti a masochisti, ktorí sú pripravení obetovať tréningu všetko).

Táto oblasť slúži ako nástroj na posúvanie sa v tréningu a výkonnosti ďalej.

V rovine dosahovania fyzického a výkonnostného progresu ešte rozlišujeme dve podkategórie:

  1. čo najrýchlejšie dosahovanie cieľov v špecializovanej oblasti – sem patrí kulturista, ktorý chce za určitý časový úsek nabrať čo najviac svalovej hmoty a pripraviť sa do extrémnej formy na nadchádzajúcu súťaž. Rovnako sem patrí silový trojbojár, ktorý potrebuje dosiahnuť vrchol svojej silovej formy v stanovenom čase. A v neposlednom rade sem môžeme zaradiť atléta, ktorý potrebuje zrýchliť svoje reakcie a rýchlosť v rámci jeho športu.
  2. absolútna všestrannosť – tu patria ľudia, ktorých nebaví klasické posilňovanie alebo sa nešpecializujú na žiadnu oblasť v prvej kategórii (nie sú teda limitovaní tým, že musia do určitého dátumu byť čo najsvalnatejší, najsilnejší alebo najrýchlejší atď.). Takýto človek potom môže rozvíjať všestrannosť, ktorá povedie k maximálnemu a dlhodobému progresu. Táto oblasť rovnako ponúka menší stereotyp a väčšiu odolnosť voči zraneniam, nakoľko sa pracuje na rôznych oblastiach a nevytvára sa priestor na svalové disbalancie. Touto cestou sa vydá človek, ktorý chce vyzerať dobre, disponovať nízkym percentom podkožného tuku, na tréningu vedieť zvládať varianty vzpieračských a trojbojárskych cvikov a zároveň mať kondíciu na to, aby vedel po šprinte odcvičiť základné prvky z gymnastiky.

 

Kolaž ku PC

IMG_1440


Stručne o autorovi

Moje meno je Miroslav Provazník a už 14 rokov sa venujem zhromažďovaniu a testovaniu poznatkov z tréningu, zdravia a výživy. Na svojej ceste som spoznal veľa neúčinných postupov a urobil veľa chýb, ale zároveň som objavil aj tie najúčinnejšie metódy v tréningu a stravovaní, prostredníctvom ktorých je možné dosiahnuť akýchkoľvek cieľov uvedených vyššie. Progress Culture som do podoby, v akej je teraz, dostal obrovskými investíciami času, finančných prostriedkov a energie a preto som rád, že Vám tieto poznatky môžem teraz priniesť v ich najúčinnejšej forme a kombinácii.