• -

Miroslav Provazník | Bežiaci pás

Nepoužívajte ho. To už choďte radšej do krčmy.

Bežiaci pás

Nepoužívajte ho. To už choďte radšej do krčmy.

Uverejnil používateľ Progress Culture Štvrtok 23. apríla 2020