• -

Miroslav Provazník | Je potrebné jesť do hodiny po prebudení?

Ak sa nájdete aspoň v jednom z týchto bodov, zvážte kedy sa rozhodnete raňajkovať…

Je potrebné jesť do hodiny po prebudení?

Ak sa nájdete aspoň v jednom z týchto bodov, zvážte kedy sa rozhodnete raňajkovať ?

Uverejnil používateľ Progress Culture Štvrtok 1. októbra 2020